reklama

Insolvence neboli platební neschopnost znamená, že dlužník není schopen splácet svůj dluh věřiteli, přestože projevuje snahu dostát svým závazkům.

Postup při insolvenci upravuje insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, který nabyl účinnosti 1. ledna 2008.

Pro řízení zahájená před tímto datem dál platí zákon o konkursu a vyrovnání č. 328/1991 Sb. Insolvenční zákon se aplikuje na fyzické i právnické osoby, podnikatele i nepodnikatele.

Úpadek, případně hrozící úpadek, se řeší soudním tzv. insolvenčním řízením, které má uspořádat majetkové vztahy tak, aby došlo k poměrnému uspokojení všech věřitelů. Veškeré relevantní informace o řízení jsou uveřejněny na webových stránkách Insolvenčního rejstříku https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Rozlišujeme dvě základní formy úpadku – ve formě platební neschopnosti

  • dlužník má více věřitelů než jednoho
  • má peněžité závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti
  • a není schopen tyto závazky plnit

a ve formě předlužení

  • dlužník má více věřitelů
  • a zároveň souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku

Insolvenční zákon umožňuje řešení insolvence formou konkursu, reorganizace nebo oddlužení, vždy s cílem co největšího uspokojení věřitelů.

Insolvenční řízení, ilustrační foto

Poslanci se bojí podívat se milionu dlužníků do očí, novela insolvencí je totiž z dluhů nedostane. V Evropě přitom bezbariérové oddlužení funguje, říká Hůle

Novela insolvencí téměř milion Čechů z dluhů nedostane, říká Kalvoda z Asociace občanských poraden

Novela insolvencí téměř milion Čechů z dluhů nedostane, některé spíš odradí, říká Kalvoda z Asociace občanských poraden

Insolvenční zákon pomůže dlužníkům i věřitelům, tvrdit opak je na hraně poplašné zprávy, říká jeden z jeho autorů Nacher

Silná orientace na Rusko poslala porcelánku do insolvence, ruští obchodníci přesunuli zakázky do Číny. O práci přijde 50 lidí, firma jim dluží přes milion korun

Více lidí dostane šanci vrátit se do normálního života. Na oddlužení dosáhnou, pokud budou měsíčně splácet aspoň dva tisíce korun

Nová pravidla pro insolvence: jsou příliš přísná, nebo znamenají hromadné odpouštění dluhů a morální hazard?

Novela insolvenčního zákona může v některých případech přinést přísnější podmínky nežli dnes

Sněmovna schválila novelu insolvenčního zákona. Dluhů se rychleji zbaví například senioři, v některých případech ale mohou být podmínky přísnější než doposud

Prostějovská oděvní firma Vespa končí, o práci přijde sto lidí. Odběratelé odmítli vyšší ceny, do kterých se promítly vyšší náklady na mzdy

Stát chce zlepšit kvalitu insolvenčních správců, vadí mu, že sdílí kanceláře

Stát chce zlepšit kvalitu insolvenčních správců, vadí mu, že sdílí kanceláře

Evropští lídři plánují nulové oddlužení pro podnikatele, bez dluhů by mohli být do tří let. Česko je proti a argumentuje zájmy věřitelů

Co s insolvenčními správci? Ideální by byla nová komora

Česko se musí naučit odpouštět dluhy, státy EU chystají předpis, který má být k dlužníkům mírný. Ministerstvo spravedlnosti s tím nesouhlasí

Z insolvenčního zákona zřejmě zmizí hranice pro osobní bankrot

Poslanci navrhují, jak zbavit dlužníky milionových půjček. Z insolvenčního zákona zřejmě zmizí hranice pro osobní bankrot

Věřitelé textilky Veba zvolili věřitelský výbor, vypadla z něj Raiffeisenbank. Po firmě chtějí 30 milionů korun

Insolvenční správci mohou přijít o společné zaměstnance. Sdílení pracovníků jim chtěl zakázat už Pelikán, nyní o něm znovu jednají poslanci

Ubývá insolvenčních správců, přísná pravidla podle nich zpozdí kauzy velkých firem. Je jich víc než dost, oponuje ministerstvo

1 - 20 / 428
reklama