reklama

Insolvence neboli platební neschopnost znamená, že dlužník není schopen splácet svůj dluh věřiteli, přestože projevuje snahu dostát svým závazkům.

Postup při insolvenci upravuje insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, který nabyl účinnosti 1. ledna 2008.

Pro řízení zahájená před tímto datem dál platí zákon o konkursu a vyrovnání č. 328/1991 Sb. Insolvenční zákon se aplikuje na fyzické i právnické osoby, podnikatele i nepodnikatele.

Úpadek, případně hrozící úpadek, se řeší soudním tzv. insolvenčním řízením, které má uspořádat majetkové vztahy tak, aby došlo k poměrnému uspokojení všech věřitelů. Veškeré relevantní informace o řízení jsou uveřejněny na webových stránkách Insolvenčního rejstříku https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Rozlišujeme dvě základní formy úpadku – ve formě platební neschopnosti

  • dlužník má více věřitelů než jednoho
  • má peněžité závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti
  • a není schopen tyto závazky plnit

a ve formě předlužení

  • dlužník má více věřitelů
  • a zároveň souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku

Insolvenční zákon umožňuje řešení insolvence formou konkursu, reorganizace nebo oddlužení, vždy s cílem co největšího uspokojení věřitelů.

Insolvenční řízení, ilustrační foto

Ubývá insolvenčních správců, přísná pravidla podle nich zpozdí kauzy velkých firem. Je jich víc než dost, oponuje ministerstvo

Dva významné české podniky PSJ a ČKD Kutná Hora se poslaly do insolvence, dohromady dluží přes dvě miliardy korun

Přibývá nedobytných pohledávek za bydlení. Družstva proto žádají změnu oddlužovací novely

Přibývá nedobytných pohledávek za bydlení. Družstva proto žádají změnu oddlužovací novely

Elektřina zdražuje a začíná pokládat obchodníky. Zákazníci mohou přijít o výhodné nasmlouvané ceny

Češi podceňují ochranu majetku. Předmanželská smlouva nestačí

Češi podceňují ochranu majetku. Předmanželská smlouva nestačí. V Česku je možné využít svěřenských fondů i off-shore společností

Novela insolvenčního zákona: Hrozí krize insolvenční justice, varuje advokát Richter

Cesta z dluhové pasti a morální hazard nulového oddlužení

Novela zákona má zpřístupnit oddlužení statisícům lidí. Hrozí nám krize insolvenční justice, soudy budou přehlcené, varuje advokát Richter

Insolvenční správci přijdou o společné zaměstnance. Ti menší se proti nové vyhlášce bouří, je podle nich likvidační

Na absolutní bankrot by měl dosáhnout každý. U firem to funguje, říká viceguvernér ČNB Hampl

VŠE o... změnách v oddlužení

Pravidla pro osobní bankrot čekají změny. Ve hře je i dvouletá lhůta pro oddlužení důchodců

Pravidla pro osobní bankrot čekají změny. Ve hře je i pouze dvouletá lhůta pro oddlužení důchodců

Za sdílení pobočky mi hrozí sankce jako za zpronevěru, říká insolvenční správce. Může přijít i o licenci

Velká česká textilka Veba čelí insolvenci, Raiffeisenbank dluží čtvrt miliardy. Zachránit ji má vstup investora

Polemika: Měl by mít člověk šanci na úplné prominutí dluhů? NE

Polemika: Měl by mít člověk šanci na úplné prominutí dluhů? ANO

Dvě varianty oddlužení a snížení základu daně o nesplacené pohledávky

1 - 20 / 409
reklama