reklama

Nevíte, jak komunikovat se smluvní protistranou? Zákon počítá s doručováním ve "3D"

  • O změnách v kontraktačním procesu v souvislosti s novým občanským zákoníkem již bylo napsáno mnoho. Za pozornost však stojí také komunikace mezi stranami po uzavření smlouvy, respektive v období jejího trvání.
Rekodifikace Rekodifikace Foto: Archiv

Bývá obvyklé a zároveň praktické, že si strany ve smlouvě stanoví, jakým způsobem, na jakou adresu a k rukám jaké osoby má být komunikace související se smlouvou doručována. V některých případech je také dohodnuta fikce doručení, tedy doba, po jejímž uplynutí se má zpráva za doručenou.

Původní občanský zákoník neobsahoval žádné ustanovení týkající se fikce doručení, které by se uplatnilo v soukromoprávních vztazích. V praxi tak nejenže vznikaly problémy související s neurčitostí okamžiku doručení zprávy, ale vedly se dokonce diskuse na téma, zda lze vůbec fikci doručení v těchto případech připustit.

Nová právní úprava proto přichází s domněnkou doby dojití (3D), která se uplatní v případech, kdy ve smlouvě nejsou pravidla pro vzájemnou komunikaci určena. Jako v řadě ostatních případů je tedy primární dohoda stran a až pak nastupuje zákonem stanovený režim. Podle zákona se má zásilka odeslaná prostřednictvím poštovních služeb za doručenou třetí pracovní den po jejím odeslání. V případě korespondence do zahraničí je doba prodloužena na 15 pracovních dnů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. vyvratitelnou domněnku, může ji příjemce vyvrátit tím, že prokáže, že mu zásilka byla doručena v jiném termínu. Fikce doručení se tedy neuplatní, což může mít za následek například to, že nedojde ke zmeškání lhůty vázané na doručení zásilky. Právě pro běh a trvání dob a lhůt může být tato novinka důležitým pravidlem.

Iva Baranová
advokátka KPMG Legal

Archiv sloupků: Ekonom.cz/rekodifikace

Iva Baranová
Přeposlat
Diskuse
reklama

Neinvestovat do Amazonu a Googlu byla chyba, řekl miliardář Buffett. Ke kryptoměnám je ale stále kritický

Rozpočet státu skončil loni s druhým nejlepším výsledkem za 20 let. Pomáhá ekonomický růst a vyšší výběr daní

Ochráníme demokracii před falešnými zprávami, prohlásil Macron. Připraví zákon, který umožní soudům trestat šíření lží

Do desetitisíců schránek nechodí předplacené noviny, roznášková firma nemá dostatek lidí

Volkswagen v lednu prodal rekordní množství aut, jejich počet přesáhl půl milionu. Silně rostl v Číně a Německu

reklama