reklama

Garance kvality pro asfalové pásy

  • O inovacích a prosazování kvality v oblasti hydroizolačních asfaltových pásů jsme hovořili s Alešem Kupkou, předsedou Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR (SVAP).
Předseda Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR (SVAP) Aleš Kupka Předseda Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR (SVAP) Aleš Kupka Foto: Matej Slávik

Jaké je hlavní poslání Svazu výrobců asfaltových pásů?

SVAP se zaměřuje na to, aby si konečný spotřebitel či prováděcí firma dokázali vybrat kvalitní variantu asfaltového pásu.

Činnost svazu, dříve Sdružení výrobců hydroizolačních pásů, se vlivem změn v legislativě postupně vyvíjela a na čas byla i utlumena. V poslední době se však rozjela s vervou, která vedla až k vytvoření české technické normy. Jde o standardy určující minimální parametry, které musí asfaltové pásy splňovat pro daný účel užití.

Jak dlouho se asfaltové pásy u nás vyrábějí, jak se za tu dobu změnily?

První zmínky o použití asfaltu najdeme v Mezopotámii, 2,5-2 tisíce let před Kristem. V té době se používal částečně k izolacím a částečně ve stavebnictví. V dnešní době už ovšem nepoužíváme asfalt přírodní, ale rafinovaný.

První fabriky v Čechách vznikaly ve 2. polovině 19. století, většinou však vyráběly na bázi dehtu. Dehet a asfalt jsou ovšem odlišné materiály. V archivu však máme reklamní leták brněnského závodu pana Matějů z roku 1938, který už propaguje "dehtu prostou lepenku" vyráběnou z asfaltu.

Vývojový skok nastal v padesátých letech s výrobou natavitelných pásů. Do té doby musely být pásy aplikovány do dehtu nebo horkého asfaltu. Přidáním natavitelné hmoty na strany pásu se proces instalace výrazně zjednodušil, zrychlil a přinesl podstatně vyšší kvalitu. Kolem roku 1968 začaly v Bělé pod Bezdězem pokusy s polymerními pásy na bázi APP, ale vývoj brzy skončil, protože si žádal devizové prostředky. Proto se u nás sortiment oxidovaných pásů vyráběl prakticky v nezměněné podobě až do revoluce.

Po ní začala vlna privatizace a restitucí a noví vlastníci začali usilovat o získání moderních technologií pro výrobu modifikovaných pásů a samolepicích pásů. Před tím stavebníci používali na všechno převážně IPU. Jenže ta se musela natírat ochrannými prostředky, protože jinak vlivem UV záření do tří let degradovala.

Technologickým skokem byly pásy na bázi průtažného polyesteru. Díky jemu pás při běžných dilatacích nepraskne. Všechny ostatní nosné vložky, ať skelná rohož, nebo skelná tkanina, která je velmi pevná, ale má malou průtažnost, v tomto parametru zaostávají. Velmi dobré je vícevrstvé řešení, tedy kombinace skelné tkaniny a polyesterového vlákna, které kombinuje pevnost a průtažnost.

Předchozí generace pásů - tzv. oxidovaných - rychleji stárla a dala se zpracovávat jenom do určitých teplot. Starší generace pásů zpravidla při teplotě pod 0 °C křehla, dnešní modifikované pásy jsou ohebné do -25 °C, ale setkáte se i s hodnotami -30 °C, výjimečně i -40 °C.

Oxidované pásy měly navíc velmi nízký bod měknutí, tání a při teplotách mezi 70 a 80 °C stékaly, což činilo problémy hlavně na šikmých střechách. Dnešní modifikované pásy mají stékavost 100 °C, speciální i 150 °C.

Máme dnes dvě základní modifikace, a to plastomerní a elastomerní. Elastomer obsažený v SBS pásech funguje jako guma a má obrovskou roztažnost, vhodnou např. pro dilatace. Elastičnost SBS pásů je velkou výhodou. Plastomerní pásy APP se dají tvarovat a jsou UV stabilní po dlouhou dobu, takže nemusí být opatřované ochranou. Běžné SBS pásy jsou použitelné od -25 °C do +100 °C a plastomerní APP pásy lze použít od -15 °C do +130 °C. APP pásy jsou proto používané hodně v jižní Evropě, u nás je tento segment menší. Je to i trochu zvykem, protože SBS u nás byly zavedeny dříve a všichni se je naučili používat. Např. mostní izolace se však izolují výhradně plastomerními pásy.

Je rozdíl v aplikaci jednotlivých typů pásů?

Ne, ale u SBS pásů je stěžejní elastičnost, která přináší i samozacelující efekt. Když do gumy zabodnete hřebík, nic kolem neproteče. Pak máme ještě speciální modifikace s kombinovanými vlastnostmi - směsné polymery, APAO systémy atd. Jsou však dražší.

Kde lze tedy modifikované pásy využít?

Typicky třeba u konstrukcí spodních staveb, jako jsou desky rodinných domů v suterénu i nad terénem, tlakové vany. Dále na parozábrany střech. V porovnání s PE fóliovými parozábranami jsou kvalitativně na vyšší úrovni. PE fólie má ovšem velmi malou šanci na "přežití" stavby a na velkých stavbách je pokládka igelitu téměř nemožná.

Další typické použití je na střechách, kde se asfaltová izolace obvykle klade ve dvou vrstvách, vrchní navíc s hrubozrnným posypem.

Jak mají asfaltové pásy pozici na trhu?

U spodních staveb jasně vedou natavitelné pásy, fólie jsou používány minimálně. Např. u střešních konstrukcí je to však těžko odhadnutelné, protože třeba velká logistická centra, která si investoři nestaví pro sebe, je hlavním parametrem cena. Fólie je levná a zpravidla se dává v jedné vrstvě. Pás se sice také může dát v jedné vrstvě, ale je to technologicky náročnější a pracnější. Všechny jednovrstvé systémy mají ale velký problém - kdekoliv udělá prováděcí firma chybu, okamžitě tam zatéká a je složité odhalit kde. Dvouvrstvé systémy tento problém eliminují.

Vraťme se k činnostem SVAP. Zmínil jste vytvoření české technické normy. Před jejím zavedením nebyla kvalita dostatečně garantována? Československo bylo přece kvalitou svých norem pověstné.

Československo mělo normy pouze na oxidované pásy, na modifikované nebyly vůbec. Každý, kdo chtěl dodávat na náš trh si tak musel si nechat ověřit parametry a získat certifikát. Pak ale přišla evropská normalizace, a jelikož je evropská norma nadřazená normám státním, zastavil se proces tvorby našich norem.

Evropská norma musí být jednotná pro všechny státy EU. Na jihu Evropy však nepotřebujete tak kvalitní izolaci jako na severu, kde je dilatace staveb vlivem teplotních rozdílů úplně jiná. Hledal se tedy kompromis a proto evropská norma obsahuje převážně jednotnou zkušební metodiku, chybí v ní však až na výjimky minimální hodnoty, případně maximální rozpětí hodnot. S otevřením trhu pak vznikl obrovský tlak na cenu. Začalo se s ubíráním asfaltu, zmenšováním tloušťky. Vyvrcholilo to tím, že některé firmy dodávaly pásy v toleranci i 15-20 %. Dříve byla pro pás ve 4mm tloušťce standardem tolerance 0,2 mm. Když však firma v technickém listu uvede 20% toleranci, evropskou normu neporuší a může 3,5mm pás vydávat za 4mm. Dávaly se tenčí nosné vložky, s menší pevností, asfalt nahrazovala levnější plniva.

Proto začaly znovu vznikat národní normy v Německu, Slovinsku, Rakousku i u nás. Jde o zpřísňující doplňky evropských norem na lokální úrovni. Pokud ve smlouvě s dodavatelem uvedete, že chcete dodávku podle platných českých nebo německých norem, zajistíte si nárok na kvalitu, aniž byste museli hluboce zkoumat parametry. To zjednodušuje i výběrová řízení.

Výrobce může nabízet i lepší parametry, to neomezujeme, šlo nám o zaručení minimálních parametrů zaručujících kvalitní aplikaci pro daný účel.

Výrobek splňující evropské normy tedy nelze považovat za nekvalitní, ale v určitých podmínkách nemusí mít pro danou aplikaci dostatečné parametry?

I relativně špatně udělaný modifikovaný pás je lepší než pás oxidovaný a může být použit jako pomocný materiál na mezivrstvy, jako vyrovnávací hmota atd. Protože je tato problematika poměrně složitá, zavedli jsme značku Garance kvality k označování výrobků splňujících kritéria daná naší normou.

Jedna značka pro všechny aplikace?

Ano, ale vždy uváděnou v kontextu použití výrobku. V technickém listu musí výrobce uvádět použití. Výrobek tak může mít garanci kvality na parozábranu, nebude však vhodný pro použití na vrchní vrstvu hydroizolace.

Značka je tedy zárukou, že výrobek odpovídá českým normám pro uvedený účel použití.

Přesně tak. A seznam výrobků na webu asfaltovepasy.cz je i podle účelu použití členěn. Doplňování výrobků do seznamů je přísně kontrolováno svazem a dvakrát ročně děláme namátkovou kontrolu u všech členů. Výsledky se pak zveřejňují. Systém je přístupný i nečlenům SVAP, aby měl každý možnost prezentovat kvalitní výrobky.

Činností svazu chceme dospět k tomu, že pokud se někde použijí asfaltové pásy, bude to dobré řešení. Chráníme tak odběratele. Pomáháme tomu, aby se lidé lépe orientovali a uměli si vybrat. Pořádáme školení, prezentujeme výrobky na výstavách, seznamujeme zákazníky s tím, co se může stát, pokud nepoužijí výrobek se správnými parametry. Vysvětlujeme, proč je daný parametr důležitý a proč ho hlídáme.

Svaz se budeme takto prezentovat i na se veletrhu ForArch.

Michael Málek, Petra Kovářová
Přeposlat
Diskuse
reklama

Český trh s nemovitostmi je pro investory příliš drahý. Lepší návratnost financí tak začali hledat u sousedů

Postavila se agresivní politice Ruska a udržela Evropu jednotnou. Nemá charisma, ale lidé jí věří, říká životopisec Merkelové

Plná náměstí a politici na pódiích jsou při kampani minulostí, za voliči se jezdí na vinobraní či poutě

Na startupovou akci do San Franciska přivezli nejsilnější tým Češi. V Silicon Valley však uspěje jen zlomek

David Rath podal ústavní stížnost, nelíbí se mu rozhodnutí Nejvyššího soudu o odposleších v jeho kauze

reklama