reklama

Podrobný průvodce změnami, které přineslo zvýšení minimální mzdy

Minimální mzda
  • Ode 1. srpna 2013 je nejnižší oficiální mzda v Česku o 500 korun vyšší - činí osm a půl tisíce korun. Zvýšení minimální mzdy mj. třeba prodraží zdravotní pojištění, ale projeví se i na růstu tzv. zaručené mzdy. Přinášíme přehledný výčet důsledků, které zvýšení minimální mzdy znamená.
Výplatní páska - ilustrační foto Výplatní páska - ilustrační foto Foto: HN – Martin Svozílek
Minimální mzda

nejnižší možná mzda (stanovená státem), kterou je povinen zaměstnavatel v podnikatelské sféře poskytovat zaměstnanci za práci.

Zaručená mzda

Není totožná s minimální mzdou. Zaručená mzda je odstupňovaná podle náročnosti vykonávané práce (tzv. skupin prací). Minimální mzda přitom představuje její dolní hranici, pod kterou by neměl klesnout příjem v žádném povolání.

Po šesti letech se změnila výše minimální mzdy. tato novinka má však více dopadů, než by si leckdo mohl myslet. Minimální mzda totiž neslouží pouze pro účely práva zaměstnanců na mzdu, plat či odměnu z dohod. (viz dále)

V základním pohledu novela nařízení vlády o minimální mzdě tak od 1. srpna 2013 zvýšila výši minimální měsíční mzdy (a nejnižší úrovně zaručené mzdy) na 8 500 Kč (z předchozích 8000 Kč) a minimální hodinové mzdy na 50,60 Kč (z 48,10 Kč).

Tyto sazby minimální mzdy platí pro všechny zaměstnance vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce (DPP) i dohody o provedení pracovní činnosti (DPČ).  

Výjimkou jsou však zaměstnanci pobírající invalidní důchod – na ty se i nadále vztahuje měsíční minimální mzda 8 000 Kč a hodinová 48,10 Kč. (a u této skupiny se nemění ani zaručená mzda)

Příklady výše minimální mzdy
Stanovená týdenní
pracovní doba
Výše minimální mzdy
hodinová měsíční
40 hodin 50,60 Kč 8500 Kč
38,75 hodiny 52,30 Kč 8500 Kč
37,5 hodiny 54,00 Kč 8500 Kč
35 hodin 57,90 Kč 8500 Kč

 

Sjednaná kratší týdenní
pracovní doba
(při stanovené 40hodinové) 
Výše minimální mzdy
hodinová měsíční
32 hodin 50,60 Kč 6800 Kč
24 hodiny 50,60 Kč 5100 Kč
20 hodiny 50,60 Kč 4250 Kč
16 hodin 50,60 Kč 3400 Kč

Minimální mzda versus pracovní doba

Výše uvedená měsíční sazba minimální mzdy se vztahuje ke 40hodinové stanovené týdenní pracovní době.

Pro zkrácenou stanovenou týdenní pracovní dobu (např. ve dvousměnném / třísměnném / nepřetržitém pracovním režimu, popřípadě sjednanou v kolektivní smlouvě nebo stanovenou ve vnitřním předpisu) je třeba i nadále úměrně zvýšit sazbu hodinové minimální mzdy.

Naopak pokud zaměstnanec má sjednánu v pracovní smlouvě (či dodatku k ní) kratší pracovní dobu nebo neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu, snižuje se měsíční minimální mzda (a nejnižší úroveň zaručené mzdy) úměrně odpracované době. Typické případy uvádíme v tabulkách vpravo.

Hrazení minimální mzdy

Dle zákoníku práce nesmí být mzda zaměstnance nižší než minimální mzda, resp. zaručená mzda. Pokud by při zúčtování mzdy bylo zjištěno, že tomu tak není, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek do výše minimální (zaručené) mzdy.

Do mzdy se pro tyto účely nezapočítávají: mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek za práci v sobotu a v neděli, odměna za pracovní pohotovost, náhrada mzdy, odstupné.

Naopak se započítávají: odměny, bonusy, osobní ohodnocení a další variabilní složky mzdy.

Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance stanovuje § 4 nařízení vláda o minimální mzdě. "Všichni zaměstnanci, bez ohledu na to, zda pobírají invalidní důchody nebo ne, mají nárok na stejný příplatek, tj. nejméně na 10 % ze základní hodinové částky 50,60 Kč."

Průměrný výdělek

Minimální mzda se dále uplatňuje i při výpočtu průměrného výdělku pro účely náhrady mzdy poskytované při překážkách v práci či dovolené. Průměrný výdělek zaměstnance (včetně pravděpodobného výdělku) nesmí být nikdy nižší než minimální mzda.

Zaručená mzda
Skupina prací  Nejnižší úroveň zaručené mzdy
hodinová měsíční
1. 50,60 Kč 8 500 Kč
2. 55,90 Kč 9 400 Kč
3. 61,70 Kč 10 400 Kč
4. 68,10 Kč 11 400 Kč
5. 75,20 Kč 12 600 Kč
6. 83,00 Kč 13 900 Kč
7. 91,70 Kč 15 400 Kč
8. 101,20 Kč 17 000 Kč

Zaručená mzda

Spolu se zvýšením minimální mzdy došlo také k valorizaci nejnižších úrovní zaručené mzdy ve všech 8 skupinách
prací odstupňovaných podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce (výjimka se opět vztahuje pouze na osoby pobírající invalidní důchod, kde zůstávají dřívější sazby).

Nové úrovně zaručené mzdy od 1. srpna 2013 zobrazuje tabulka vpravo.

Širší dopady zvýšení minimální mzdy

Minimální mzda je používána celou řadou právních předpisů (od exekučního řádu až po zákon o ochraně zemědělského půdního fondu) jako výchozí hodnota pro nejrůznější výpočty, které tak bylo od 1. srpna 2013 nutné upravit.

Změna minimální mzdy se dotkla všech zaměstnavatelů, kteří jsou povinni upravit odvody na pojistné u svých zaměstnanců. U zaměstnanců je minimální mzda minimálním vyměřovacím základem pro odvod pojistného. Došlo tak ke zvýšení doplatků do minimálního vyměřovacího základu či ke zvýšení platby za každý den neplaceného volna.

  • Podpora a příspěvky podle zákona o zaměstnanosti

Například dle zákona o zaměstnanosti nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání výkon činnosti, z níž měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nově 4 250 Kč.

Stejnou částkou je limitována i výše příspěvku na zapracování a příspěvku při přechodu na nový podnikatelský program.

  • Odvody na zdravotní pojištění a neplacené volno

Zvýšení minimální mzdy se rovněž projeví ve výši odvodů na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů  - tzv. samoplátcům (tj. osoby bez příjmů ze zaměstnání či podnikání, za které pojistné neplatí ani stát; např. studenti nad 26 let nebo nezaměstnaní neevidovaní na Úřadu práce ČR).

Pro tyto osoby je vyměřovacím základem pro pojistné minimální mzda a nová výše měsíčního odvodu tak bude již za srpen 2013 činit 1 148 Kč (= 13,5% z 8500,-; přičemž dříve to bylo1 080 Kč). Pojistné si tyto osoby budou muset samy zvýšit a v nové částce poprvé uhradit nejpozději do 9. září 2013.

MPSV o minimální mzdě

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo ke zvýšení minimální mzdy vysvětlující letáík, který rozebírá další dopady zvýšení minimální mzdy - podívat se na něj můžete ZDE

Vyšší pojistné na zdravotní pojištění jsou rovněž od srpna 2013 povinni hradit zaměstnavatelé v případě neplaceného volna (s výjimkou např. zaměstnanců pojištěných v cizině) či neomluvených absencí zaměstnanců. Zaměstnavatelé musí vyšší zdravotní pojištění uhradit nejpozději do 20. září 2013 (odvod za srpen).

Pokud pracovní volno bez náhrady příjmu nebo neomluvená nepřítomnost v práci trvají celý měsíc, je výše pojistného na zdravotní pojištění vycházející z nové hodnoty minimální mzdy 1 148 Kč.

Pokud trvají po dobu kratší, připočte se do vyměřovacího základu za každý jejich kalendářní den poměrná část minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den v daném měsíci.

  • autorský zákon

U autorského zákona je na minimální mzdu vázána odměna zprostředkovatelům hromadných a kolektoivních smluv. "Zprostředkovatel má nárok na odměnu, na které se dohodnou smluvní strany, a na náhradu nutně vynaložených nákladů. Jestliže se smluvní strany se zprostředkovatelem na odměně za jeho činnost při sjednávání kolektivní či hromadné smlouvy nedohodnou, činí odměna zprostředkovatele dvojnásobek minimální mzdy platné pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou," stojí v autorském zákoně.

  • úřad práce a příspěvky zaměstnavatelům

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy souvisí i příspěvky ze strany úřadů práce (ÚP) zaměstnavatelům, kteří pobírají od ÚP  příspěvky na vytváření společensky účelných pracovních míst nebo veřejně  prospěšné práce na případné zvýšení takto poskytované podpory. Tyto příspěvky jsou poskytovány i nadále - viz vyjádření Generálního ředitelství Úřadu práce ČR

 

/v článku byl využit materiál newsletteru měsíčníku HR Management/

redakce ProByznys.info
Přeposlat
Diskuse
reklama

ŽIVĚ: Vondráček se stal předsedou sněmovny. Babiš je připravený na její rozpuštění, když nedá dohromady vládu

Čeští podnikatelé podepsali v Moskvě smlouvy za 19 miliard korun. Další dohody uzavřou v Jekatěrinburgu

O post prezidenta se utkají Drahoš se Zemanem, Topolánka lidé nechtějí, ukázal nový průzkum

Čínská CEFC a Penta chtějí koupit majitele Novy. Za podíl v CME by mohly podle Reuters zaplatit přes 10 miliard

Článek, který tvrdí, že Československo mělo být vděčné za sovětskou okupaci, je dílem šílence s vylízaným mozkem, řekl Zeman. Medveděv se od textu distancoval

reklama