reklama

Kdeže jen ty zákony roku jsou, kdeže mohou být?

Kdeže jen ty zákony roku jsou, kdeže mohou být?

Kdeže jen ty zákony roku jsou, kdeže mohou být?

Dříve nakoupené stavby můžete odepisovat postaru

Dříve nakoupené stavby můžete odepisovat postaru

Dříve nakoupené stavby můžete odepisovat postaru

Nájemce již může bez problému odpisovat vinici

Podíl na zisku: Rozhoduje datum, kdy se konala valná hromada

Rozhoduje datum, kdy se konala valná hromada

Změna odpisování může způsobit firmám problémy

Změna odpisování může způsobit firmám problémy

Změna odpisování může způsobit firmám problémy

Co nahrazuje reinvestiční odpočet?

Co nahrazuje reinvestiční odpočet?

Zákonné rezervy lze tvořit i při účtování dle IFRS

Zákonné rezervy lze tvořit i při účtování dle IFRS

Zdaňovat by se měl až zisk z fúze podniků

Zdaňovat by se měl až zisk z fúze podniků

Zdaňovat by se měl až zisk z fúze podniků

Ve zdanění zisků panují nedostatky

1 - 20 / 21
reklama